Skillnaden mellan Internet och Intranät

I datorvärlden finns det egentligen tre olika system detta är då det stora Internet som alla har tillgång till. Här visas allt öppet och det är bara att surfa till den plats du vill. I vissa fall kommer det att krävas en registrering på olika platser. Detta ska då inte förväxlas med Intranät även om det kan verka som en sluten plats. Oftast handlar detta bara om köp i webbutiker och olika medlemskap. När det kommer till Intranät som är det andra systemet, så kommer detta vara ett slutet system som oftast ligger på företagets server, där bara de som är anställda eller behöriga får åtkomst till. Efter detta finns extranät som är en förlängning av ett Intranät. Nedan följer mera ingående förklaring.

Internet – Det stora fria nätet

När det gäller Internet så är detta naturligtvis den plats på nätet där det kommer att bli svårast att skydda sig. Detta gäller då speciellt alla de företag som arbetar öppet över nätet. Här handlar det om att denna plats är designad som ett moln för offentligt utbyte av information. Internet är det stora nätverket som har byggts upp av alla andra nätverk, och kan ses som ett offentligt rum. Detta nätverk följer en uppsättning av adresserade regler. Här finns det ett begränsat antal adresser där heller inte alla göras tillgängliga. Alla andra nätverk är egentligen mindre versioner av Internet.

Intranät – Den säkra platsen för arbete

Det nätverk som du använder i ditt hem är ett Intranät, så även det som du använder och har åtkomst till på jobbet. Ett Intranät är oftast ett lokalt nätverk, vilket då betyder att du inte alls behöver ansluta eller ha tillgång till Internet för att använda det. Här kan du som systemadministratör av detta närverk konfigurera detta rörande åtkomst och funktioner som du själv vill. Detta nätverk följer enbart de regler som du sätter upp internt.

Extranät

Det som ligger under området extranät, kommer nästan alltid vara en förlängning eller en utökning av ett Intranät. Ett extranät kommer att göra det möjligt att via Internet tilldela åtkomst till olika användare som inte befinner sig inom området för det Intranät som ska användas. Ett Extranät brukas oftast i affärsverksamhet, där ett företag vill att kunder och affärspartners via Internet ska få tillgång till de funktioner och tjänster de erbjuder.