Då tar en datorkunnig hjälp av Internet

Som intresserad av, eller den som jobbar med datorer och olika system, så kommer det aldrig att vara möjligt att känna till och kunna allt. Ja, detta naturligtvis om du inte är den som har skapat allt som används genom egen programmering. I det fallet kommer du naturligtvis alltid vara den som vet mest om ett system. En systemvetare är dock nästan aldrig den som har programmerat det system som denne ska utveckla till det bättre för användaren samt hjälpa dessa klara av att hantera. I det fallet kommer det naturligtvis att finnas programmerare att samarbeta med på många företag, men ibland kommer systemet utifrån. Dessa gånger måste även information om den hämtas utifrån.

Internet ger dig hjälp att anpassa ett system

Något som alla såväl som systemvetare till dig som enbart använder ett program eller ett system privat måste känna till, är att Internet inte bara är ett stort nätverk. Här finns även massor med bra information och hämta. Det är faktiskt så att många människor som inte löser de problem de står inför, helt enkelt inte förstår att svaret finns nära dem. I det fallet kommer det inte bara att vara den inneboende kunskapen du har som systemvetare eller assistans. Det handlar helt enkelt om att gå ut på nätet och läsa alla de sidor som beskriver hur du smartast löser ett problem som uppstått. Egentligen kan alla göra detta, men som systemvetare känner du till var du finner denna information som du verkligen kan lita på.

Andra systemvetare och användare bloggar

Ibland är det dock så att du inte finner den information eller det svar du söker på tillverkarens sajt, eller via andra sajter med information om det system du använder. I det fallet finns det två olika vägar att gå för att lösa problemet. Det ena är att ta en personlig kontakt via telefon eller e-post med de som har skapat systemet. Detta kan dock utan serviceavtal te sig dyrt. Här kan det då istället vara så att du ska ställa frågan själv eller söka svaret på den i en av de många bloggar som finns på nätet. Dess fungerar som ett gratis nätverk för alla de som vill hjälpa varandra lösa olika problem. I det fallet finns det nästan alltid någon som har råkat ut för samma sak, och du kan också lita på att det verkligen finns personer som har större kunskaper än dig själv.

En systemvetares kontaktnät

Som systemvetare är det mycket viktigt att ha stora kunskaper om alla de områden som ett system berör. I det hänseendet är det viktigt att känna till allas arbetsuppgifter på den arbetsplats det gäller. Ibland handlar det heller inte om en arbetsplats, utan ett modernt system kan idag brukas av personer på många olika platser. Här kan det då handla om att vara den som sköter ett större system som brukas av människor i flera länder. Detta kallas då ett onlinesystem som är verksamt och baserat på nätet. Då det gäller ett slutet system kommer detta att kallas för Intranät. Här kommer det då i huvudsak att vara ett system som använd inom ett företag på en plats.

Det viktigaste för en systemvetare i alla lägen är att känna till hur de som använder systemet upplever detta och vill interagera med det. I det fallet kommer en systemvetares främsta uppgift att vara ett väl uppbyggt kontaktnät med alla de människor som jobbar med en applikation. Här handlar det då om att vara den som inser hur dessa människor utför sitt dagliga arbete. Med andra ord gäller det att samtala och inhämta information om hur dessa vill att systemet ska fungera. Naturligtvis kommer också allt att vara en balansgång mellan att se till användaren, samtidigt som allt måste fungera enligt de mest effektiva lösningar som idag går att skapa med hjälp av en dator.

Om att jobba som systemvetare

Det finns olika platser du kan få jobb som systemvetare. En av dessa kommer naturligtvis att vara på ett av alla de olika spelbolag som finns på nätet. Här handlar det ju verkligen om att vara vaken och kunnig. Är detta ett stort spelbolag, så kommer din position att vara mycket utsatt, och förknippad med massor av ansvar. Här blir du som systemvetare delvis direkt ansvarig för spelbolagets ekonomi. I det fallet handlar det helt enkelt om att om spelsajten inte fungerar, så kommer spelbolaget att förlora massor med pengar på bara några minuter. Här gäller det då att vara den som samarbetar hela tiden som en sammansvetsad grupp, så att allt fungerar på alla plan.

Som systemvetare är det du som är ansvarig för att det system som driver betalningar, utbetalningar, support, olika bonuskoder samt alla de spel som finns verkligen fungerar. Ett bra exempel på detta kan vara när någon vill registrera sig och exempelvis ta del av Scandibet casinobonus. Här måste då ett system hos ett spelbolag, direkt kunna känna av om denna person tidigare varit registrerad eller om hushållets IP-address används flera gånger för att komma åt detta erbjudande. Naturligtvis är det inte du som lägger in alla erbjudanden på hemsidan. Detta är det en webbmaster som gör och här måste det finnas ett bra samarbete för att allt ska fungera bra för både spelbolaget och spelarna.

Lön som systemvetare

Egentligen kommer den lön du får som systemvetare vara baserad på dina kunskaper inom området och hur många års erfarenhet du har i branschen. Detta är ju precis som med vilka olika yrken som helst. Trots detta är det många som säger att vara systemvetare på ett modernt och framgångsrikt företag är bättre och mera välbetalt. Nja, generellt sett är det inte så, men naturligtvis kommer du som har bra meriter och en hela tiden uppdaterad utbildning alltid vara den som kan förhandla dig till en bra lön. Här finns det även vissa undantag där de moderna och väletablerade nätcasinon som finns betalar lite extra i lön. Dock är det alltid enbart de bästa systemvetarna som får dessa jobb.

Är systemvetare ett ansvar du verkligen vill ha?

Vissa människor passar för olika yrken bättre än andra. Det finns helt enkelt de som trivs med att plocka upp varor i hyllorna på en 7-11 butik. Helt enkelt för att detta ger dem en lön, samtidigt som de saknar något som helst ansvar i sitt dagliga arbete. Detta är en personlighet som du inte kan ha när du vill bli systemvetare. Här handlar det hela tiden om att ha kontroll på alla de små detaljerna, ha många bollar i luften, goda kommunikationskunskaper, ett socialt anpassningsbart sinne samt att vara den som verkligen tar det stora ansvaret. Är du en sådan person, kan jobbet som systemvetare på ett nätcasino bli riktigt givande.

Att känna till hur olika språk påverkar varandra

En systemvetares vardag består av massor av olika detaljer. Det viktigaste av allt är att vara medveten om att alla funktioner i ett system består av olika programspråk som samarbetar med varandra. Detta är oavsett om det handlar om ett internetsystem eller ett webbaserat system. Som systemvetare måste du ha koll på allt. Lite som en bilmekaniker. Du måste ständigt gå in och rätta eventuella fel, skruva och fixa, så att detta inte påverkar ett system negativt. Givetvis är det inte alltid så att allt hänger på systemvetaren när det kommer till IT – i ett konventionellt företag finns det flera anställda med olika expertiser som fulländar varandra. Men som en tumregel är oftast systemvetare det yrke som förväntas ha en överskådande och generell överblick av de IT-tekniska aspekterna hos ett företag.

Nu är det dock emellertid så att de flesta företag försöker banta ned på sina kostnader. Detta kan då betyda att du som systemvetare på ett företag har många flera uppgifter än vad du egentligen borde ha. På sätt och vis är det visserligen en fördel att vara ensamt ansvarig över flera områden inom företagets interna webbstruktur, eftersom du inte behöver förlita dig på och kommunicera med andra anställda. Om det nu är så att du som systemvetare arbetar med ett webbaserat system, så kommer du också att behöva stora kunskaper inom allt från HTML5 och CSS3 till ren SEO. Detta för att det du förändrar till det bättre rörande funktioner, inte ska vara något som påverkar sökmotorernas uppfattning om hemsidan som något negativt.

Det handlar om optimering på alla plan

Om exempelvis den sajt som det system som dagligen arbetas med på företaget också är det som ska visa företaget gentemot kunderna, så kan det då vara så att du även är ansvarig för den biten som profilerar företaget på nätet – alltså den digitala marknadsföringen. I det fallet är du då ansvarig även för sökmotoroptimeringen, vilket är det som benämner hur bra en sajt syns på nätet. Inom detta område finns det flera grundpelare som är viktiga delar av ekvationen, och som man bör uppmärksamma snarast. Det finns egentligen inget du kan bortse ifrån, och det finns heller inget du kan utföra i för stora proportioner. Grundprincipen är att skynda långsamt – allt bör vara naturligt och enkelt. I och för sig är detta precis som det dagliga arbetet en systemvetare måste se till, så det bör inte kännas för obekant. Enkelhet och funktion är ju trots allt ditt motto.

Inom sökmotoroptimering är spam lika med pesten

Sökmotoroptimering har många regler, både officiella såväl som inofficiella dito, och egentligen är det mesta som inte ses på med blida ögon saker som faller in i en slags gråzon för marknadsföringsstrategier. Det finns dock vissa strategier och tillvägagångssätt som mer eller mindre är rena pesten, och som bör undvikas av alla – från praktikanten och systemvetaren till sökmotoroptimeraren. I det fallet handlar det ofta om felaktiga länkar. Så kallade “felaktiga” länkar, alltså irrelevanta och spammiga sådana, förekommer framförallt inom onlinespelbranschen. Säg att du exempelvis har länken Rizk Casino kampanjkod, så som den är, och samma ankartext med tillhörande länk pekar mot din domän från mängder av olika sajter; ja, då kommer denna länk att vara skadlig, eftersom Google i sin tur kommer att fundera på om allting verkligen står rätt till, eller om länkbyggandet skett på ett medvetet konstruerat och artificiellt sätt. Som du ser bör du som systemvetare ha flera strängar på din lyra, och vara medveten om alla aspekter av Internet och dess teknik – vare sig det handlar om tvärtekniska saker som marknadsföringsrelaterade strategier och fallgropar.

Skillnaden mellan Internet och Intranät

I datorvärlden finns det egentligen tre olika system detta är då det stora Internet som alla har tillgång till. Här visas allt öppet och det är bara att surfa till den plats du vill. I vissa fall kommer det att krävas en registrering på olika platser. Detta ska då inte förväxlas med Intranät även om det kan verka som en sluten plats. Oftast handlar detta bara om köp i webbutiker och olika medlemskap. När det kommer till Intranät som är det andra systemet, så kommer detta vara ett slutet system som oftast ligger på företagets server, där bara de som är anställda eller behöriga får åtkomst till. Efter detta finns extranät som är en förlängning av ett Intranät. Nedan följer mera ingående förklaring.

Internet – Det stora fria nätet

När det gäller Internet så är detta naturligtvis den plats på nätet där det kommer att bli svårast att skydda sig. Detta gäller då speciellt alla de företag som arbetar öppet över nätet. Här handlar det om att denna plats är designad som ett moln för offentligt utbyte av information. Internet är det stora nätverket som har byggts upp av alla andra nätverk, och kan ses som ett offentligt rum. Detta nätverk följer en uppsättning av adresserade regler. Här finns det ett begränsat antal adresser där heller inte alla göras tillgängliga. Alla andra nätverk är egentligen mindre versioner av Internet.

Intranät – Den säkra platsen för arbete

Det nätverk som du använder i ditt hem är ett Intranät, så även det som du använder och har åtkomst till på jobbet. Ett Intranät är oftast ett lokalt nätverk, vilket då betyder att du inte alls behöver ansluta eller ha tillgång till Internet för att använda det. Här kan du som systemadministratör av detta närverk konfigurera detta rörande åtkomst och funktioner som du själv vill. Detta nätverk följer enbart de regler som du sätter upp internt.

Extranät

Det som ligger under området extranät, kommer nästan alltid vara en förlängning eller en utökning av ett Intranät. Ett extranät kommer att göra det möjligt att via Internet tilldela åtkomst till olika användare som inte befinner sig inom området för det Intranät som ska användas. Ett Extranät brukas oftast i affärsverksamhet, där ett företag vill att kunder och affärspartners via Internet ska få tillgång till de funktioner och tjänster de erbjuder.

Det viktigaste för en systemvetare

Som systemvetare vill du tillföra modern användarvänlighet

Något av det viktigaste inom arbetet som systemvetare är att se sambandet mellan funktion, effektivitet och användarvänlighet. Här handlar det om att vara den som ser till att människor trivs på arbetet och förstår det de gör varje dag. Detta är något du måste uppfylla inför alla som jobbar på en arbetsplats, eller inför alla som köper en produkt du varit med och utvecklat. Efter detta måste du se till chefens och eventuella investerares önskemål. I det fallet gäller det att uppfylla kraven på modern design, moderna funktioner och interaktiva miljöer. Låter detta jobbigt? Ja, kanske det och ändå är detta bara början på vilka kunskaper en systemvetare måste besitta.

Här handlar det om att hela tiden ha koll på allt det nya som kommer, samt att vara den som vet hur det går till att skapa attraktiva miljöer att arbeta inom i det virtuella livet. Nu är det förvisso inte bara inom det virtuella livet en systemvetare kan arbeta. Här kan det även handla om slutna platser såsom exempelvis Intranät. För att uppfylla de krav som ställs för användarvänliga moderna arbetsmiljöer eller produkter kommer du som systemvetare att arbeta mycket inom områdena AI och UX, vilka är de som måste smälta samman för att allt ska fungera.

Vad är AI och UX?

I detta fall ska det börjas med att förklaras vad AI är. Detta är något som är en förkortning av Artificiell Intelligens. Nu tror du genast att det handlar om att du ska sälja flygbiljetter till marsmänniskor, för att sedan kidnappa dem och koppla in dem som kretsar i arbetsplatsens datorer för att göra dessa smartare. Nej, så korkad är du nog inte. Att AI står för skapandet av intelligenta maskiner är den rätta tankegången. Som systemvetare har du dock större kunskaper och känner väl till att det är du som skapar denna intelligens. När det gäller AI inom området systemvetenskap så handlar detta helt enkelt om att applicera ett intelligent beteende i de datorer och datorprogram du arbetar med.

Nu är det dock så avancerat att det inte räcker med att bara ha en intelligent dator och ett intelligent program. Kommer de människor som arbetar med dessa datorer och program vara intelligenta nog att förstå sig på dem? Ja, här kan du vara dum och säga att dessa människor ska ha utbildning för detta arbeta precis som du måste ha. Tyvärr leder detta till att du inte blir långlivad som systemvetare på en arbetsplats. Här handlar det om att applicera en instruktion runt AI. Detta utförs genom att applicera ett grafiskt gränssnitt eller med andra ord en användarmiljö. Det är här UX kommer in som står för användarupplevelse. Skapar du en enkel och funktionell sådan tillsammans med bra och moderna funktioner? Ja, då är du en systemvetare av hög klass.

Termer som en systemvetare bör känna till

Inom alla yrken kommer det att finnas olika saker som är speciella för de som jobbar inom området. I det allra flesta fall så handlar detta om olika ord och termer som används. Här handlar det då om något som går över det dagliga svenska språket. Dessa olika termer kommer förmodligen också inte alls att vara på svenska, utan mest förekommande i datorvärlden och för en systemvetare är att dessa är på engelska. Hur som helst finns det några olika termer som är viktigare än andra och som alla systemvetare kommer att veta vad de betyder och står för.

De vanligaste termerna för en systemvetare

  • Algoritm: Att ha kännedom om vad en algoritm är och hur dessa fungerar, är det absolut viktigaste för en systemvetare. När det gäller en algoritm så är detta en exakt beskrivning som är metodiskt faktabaserad. Detta då i form av att det är en beskrivning på hur det går till att lösa ett problem. Att problem är systemvetarens vardag vet du redan, och detta är helt enkelt verktyget som finns för att lösa det problem som uppstått.
  • Topologisk ordning: När du hör topologisk ordning så är det lätt att dra tankarna till någon form av sortering. Detta är precis vad det handlar om. Här handlar det om en topologisk sortering vilket grundar sig på ordningen av de noder som finns i en acyklisk graf. I detta fall handlar det om en stigande ordning, vilket betyder att lägsta noden kommer först i ordningen för att sedan placera de andra i ett stiga led baserat på värdet av dessa.
  • Trie: Denna term står för ett så kallat digitalt träd. Helt enkelt handlar det om ett sätt att beskriva olika funktioner så att de blir förstådda på papper innan de implementeras eller används i verkligheten. Här kan det också vara så att detta är en ritning av ett systems funktion som redan finns, vilken måste vidareutvecklas för att kunna göras mera användarvänlig. Ibland används också det som kallas för Radix Tree eller Prefix Tree.
  • Abstrakt Datatyp:
  • Huffman-kodning: Detta är en typ av en datakomprimeringsalgoritm som faktiskt uppfanns redan 1952 av en man med samma efternamn. Denna kodning bygger på frekvenser. Detta betyder att denna kodning byter ut det som kan ses mot sekvenser och tecken samt koder av olika längd, vilket då motsvarar en viss frekvens som kan avkodas. Här finns det statisk kodning och adaptiv kodning. Denna typ av komprimeringskod är den vanligaste som används när programmering i C samt C++ utförs.