Att vara systemvetare

Vad är en systemvetare

När någon har titeln systemvetare så kan det för många vara ett främmande namn. Om du bara lyssnar till ordet så skulle detta egentligen kunna stå för många olika saker. Olika system finns på alla platser i samhället, vilket rätt och slätt skulle kunna betyda att detta är en person kunnig inom något system. Nu är det enklare än så. Här är detta en titel som bärs av den som har kunskap om, jobbar med samt utvecklar olika system inom IT-branschen. Här handlar det antingen om en gedigen utbildning inom området under ganska så många år. I vissa undantagsfall kan det även finnas de som varit mycket intresserade av datorer och IT. Här kan denne ha gått den långa vägen och slutligen visat sina färdigheter för att få ett jobb som systemvetare.

Den stora gruppen av alla systemvetare kommer att vara de som jobbar med utveckling. Som systemvetare kommer du många gånger att jämföra som likvärdig med en dataingenjör. Trots att det finns många likheter, så kommer detta vara felaktigt. Som dataingenjör ser du till ett problem och hur det ska lösas. När du är systemvetare kommer du vara den som har mera att tänka på. Här måste du se till funktion, användarvänlighet och appliceringen av den rätta tekniken för att uppnå detta. För att förklara det hela ur en synvinkel som handlar om titel och kunskap samt utbildning. Då är systemvetaren en människa med akademisk utbildning i klass med doktor, kandidat eller magister inriktad på systemvetenskap.

Vad jobbar en systemvetare med

Uppgifterna för dig som har fått ett arbete som systemvetare kan vara många och mycket varierande. Här beror det mycket på vad det är för företag som du kommer att vara verksam på, samt vad det är för funktioner som de behöver i sitt arbete. Den största delen av arbetet som systemvetare kommer att vara utveckling inom området att tillföra enkelhet och effektivitet. Nu kanske du helt plötsligt säger att detta inte skiljer sig från något annat arbete. I mångt och mycket stämmer detta då alla chefer vill att de anställda ska vara effektiva och leverera enkla resultat. När du är systemvetare är det dock du som ser till att alla ges en möjlighet att kunna göra det.

I och med att utveckling är en så stor del av en systemvetares vardag, kommer då olika programmeringsspråk att vara viktiga. Här ska du då ha kunskaper inom Java, C++ och Python för att bara ta några som finns. Även detta är helt beroende av var du jobbar och vilka behov som finns på just den platsen. Något annat som är mycket viktigt är att vara modern. Om ett företag skapar en lösning eller en produkt för sina kunder så måste denna vara modern. Detta gäller även dig som systemvetare. Här handlar det då i många fall om att använda AI. När det kommer till AI är också detta ett så avancerat område att detta måste kombineras med UX. I det fallet handlar det då om att skapa en modern miljö som ger användaren en bra användarupplevelse.

Utbildning – Vägen till att bli systemvetare

I detta fall måste det startas med hur du kan läsa till systemvetare. Här kommer det då att finnas två olika sätt. Det ena är att gå sin utbildning direkt efter avklarad grundskola och gymnasium. Detta betyder då att antagningskraven till universitet eller högskola måste uppfyllas. Så kommer det också att vara om du vill vidareutbilda dig under ett senare tillfälle i livet. Det andra sättet att utbilda sig till systemvetare är att gå en så kallad distansutbildning. Det bästa valet kan du säkert själv räkna ut. Det kommer naturligtvis att gå denna utbildning direkt som fysisk person på en skola. Här kommer det då att krävas grundläggande behörighet. Detta får du som gått grundskola och gymnasium i stort sett automatiskt. I vissa fall kommer det också att behövas särskild behörighet.

Den särskilda behörigheten varierar mellan vilken högskola eller universitet du väljer. Variationen ligger också i vilken gren du väljer i din utbildning till systemvetare. Rörande särskild behörighet så brukar detta vara att antingen en rad speciella områden studerats med erhållet betyg, eller att det finns ett antagningsprov förknippat med utbildningen. För att bli systemvetare på pappret kommer du att vara den som får studera i ytterligare mellan 2-4 år. Här finns det då kurser och utbildningar som talar för att du ska välja dessa. Detta om du vill bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hur som helst kommer din attraktiva utstrålning i slutändan bestå i hur många år du varit verksam inom ditt område.

Finns det utrymme för flera systemvetare

Precis som med alla populära yrken och utbildningar, så blir det en rush till dessa. Många gånger leder detta till att det finns för många utbildade personer i jämförelse med vad arbetsmarknaden kan ge arbete åt. Systemvetare är dock för tillfället inte ett av dessa. Här handlar det om en ganska så avancerad utbildning, som det också fortfarande finns många platser att fylla inom. Att systemvetare ännu inte blivit ett yrke som fått dela dessa normala händelser, är att utvecklingen hela tiden går framåt. Här inriktas allt mer och mer på IT och Internet. Detta gör att så länge det pågår så kommer det alltid att finnas utrymme för ytterligare en systemvetare.