Så gör du din egen hemsida säker på nätet

Det finns många som idag är intresserade av att vara de som är ägare av en hemsida på nätet. Nu kommer detta i de flesta fall vara en blogg eller enbart en informativ privat familjesajt. I det fallet kommer säkerheten rörande dessa inte alls att vara viktigt. Här vill du sprida informationen och vara den som blir sedd av så många som möjligt på nätet. Annat kan det vara när du skapar en sida för hobbybruk eller att du vill erbjuda någon tjänst samt kanske även har medlemssidor för dina användare. Hur som helst är det något som är viktigt för alla. Detta är att vara den som får en funktionell och bra plats för denna hemsida som verkligen fungerar.

Gratis webbhotell eller betalt webbhotell?

Det första valet du som vill visa upp en hemsida på nätet måste göra, är om du ska välja ett gratis webbhotell eller om du ska hyra din plats på nätet. När det gäller de olika alternativ som erbjuds gratis, så kommer du snabbt förstå att dessa inte alls kan vara lika säkra och bra som att betala för en tjänst. Det handlar helt enkelt om att du inte varken får den bandvidd eller den säkerhet som gör att du slipper oroa dig för intrång, hijacking eller stöld av känslig information. Naturligtvis kommer du att kunna skydda dig själv till viss del med goda kunskaper, men det måste ändå finnas ett bra system bakom, då du inte har tillåtelse att modifiera detta.

Ett webbhotell med Linux server

De flesta av de webbhotell du ser på nätet kommer att vara baserade på Linux. Detta beror helt enkelt på att operativsystemet Linux anses vara det som ger det bästa skyddet och den snabbaste kommunikationen mellan server och användare. Här handlar det då oftast om att de drivs med CentOS, vilket är den vanligaste Linux-distributionen för servrar på nätet. Efter detta kommer det i bakgrunden oftast att vara baserat på WHCMS, vilket är det back-end där ditt webbhotell-konto ligger och har skapats. Det du som användare ser brukar vanligtvis vara C-panel, som blir din plats att förstå dig på och ladda upp din hemsida i.

Då väljer du ett webbhotell med Windows server

Nu kommer det också att finnas webbhotell som använder sig av Windows server. Här finns det helt enkelt de som föredrar detta och väljer denna variant grundat på viljan och att de liter mera på detta. Det kommer dock att finnas de gånger du som ska skapa en hemsida måste använda dig av Windows server för att följa regler. Detta är när du arbetar med ekonomiska bitar såsom lån och direkt kontakt med olika finansinstitut och banker. Dessa kräver då att det finns en server som använder sig av IIS i kombination med Visual Basic programmering. Detta är något som enbart ett val av en Windows server kan erbjuda.

Skillnaden mellan Internet och Intranät

I datorvärlden finns det egentligen tre olika system detta är då det stora Internet som alla har tillgång till. Här visas allt öppet och det är bara att surfa till den plats du vill. I vissa fall kommer det att krävas en registrering på olika platser. Detta ska då inte förväxlas med Intranät även om det kan verka som en sluten plats. Oftast handlar detta bara om köp i webbutiker och olika medlemskap. När det kommer till Intranät som är det andra systemet, så kommer detta vara ett slutet system som oftast ligger på företagets server, där bara de som är anställda eller behöriga får åtkomst till. Efter detta finns extranät som är en förlängning av ett Intranät. Nedan följer mera ingående förklaring.

Internet – Det stora fria nätet

När det gäller Internet så är detta naturligtvis den plats på nätet där det kommer att bli svårast att skydda sig. Detta gäller då speciellt alla de företag som arbetar öppet över nätet. Här handlar det om att denna plats är designad som ett moln för offentligt utbyte av information. Internet är det stora nätverket som har byggts upp av alla andra nätverk, och kan ses som ett offentligt rum. Detta nätverk följer en uppsättning av adresserade regler. Här finns det ett begränsat antal adresser där heller inte alla göras tillgängliga. Alla andra nätverk är egentligen mindre versioner av Internet.

Intranät – Den säkra platsen för arbete

Det nätverk som du använder i ditt hem är ett Intranät, så även det som du använder och har åtkomst till på jobbet. Ett Intranät är oftast ett lokalt nätverk, vilket då betyder att du inte alls behöver ansluta eller ha tillgång till Internet för att använda det. Här kan du som systemadministratör av detta närverk konfigurera detta rörande åtkomst och funktioner som du själv vill. Detta nätverk följer enbart de regler som du sätter upp internt.

Extranät

Det som ligger under området extranät, kommer nästan alltid vara en förlängning eller en utökning av ett Intranät. Ett extranät kommer att göra det möjligt att via Internet tilldela åtkomst till olika användare som inte befinner sig inom området för det Intranät som ska användas. Ett Extranät brukas oftast i affärsverksamhet, där ett företag vill att kunder och affärspartners via Internet ska få tillgång till de funktioner och tjänster de erbjuder.

Så skyddar du ditt system mot intrång

Att vara systemtekniker är roligt och intressant. Alla gör detta av ett stort intresse samt att de vill tjäna en bra lön. Allt detta får du som systemtekniker, vilket gör ditt arbete mera roligt och tillfredsställande. Dock är det så att du sitter inne med massor av information och kunskap. Vad vore då livet om du inte skulle vara den som delar med dig lite gratis till den enskilda användaren? Nedan får du reda på hur du på bästa sätt skyddar dig mot intrång och personer som försöker stjäla din identitet.

Originalprogram – Det viktigaste av allt

Det som måste understrykas som viktigast av allt när det gäller att skydda sig i ett slutet eller öppet nätverk är att användaren alltid använder programvara i original. Alltså kommer detta betyda att du måste äga en licens för den mjukvara du arbetar i. Naturligtvis kan den också vara gratis, vilket då kommer att ge dig en lägre kostnad. Nu är det dock så att gratis programvara ofta har buggar, då det för det mesta handlar om open source. Något du absolut inte ska göra är att ladda hem piratkopierade program vilka ofta har försetts med just möjligheter till intrång innan de sprids. När du laddar hem gratis program, använder du också alltid den äkta sajten som står bakom denna programvara.

Andra bra knep för att skydda din information

Nu kommer det absolut inte alls att räcka med att använda sig av programvara du köpt eller originalversioner av gratisprogram på nätet. Här handlar det helt enkelt om att din dator ingår i ett öppet nätverk hela tiden. Detta nätverk kallas för Internet, och är idag det farligaste som finns för användaren rörande datorer.

  • Antivirusprogram: Något som ingen idag har råd att tveka över att använda, är ett bra och effektivt Antivirusprogram. I det fallet kommer det att finnas massor av olika typer. Här handlar det om enbart antivirus eller också finns det hela kompletta kit som kallas för Internet Suite. När du väljer de större kiten kommer du oftast även få skydd för alla dina enheter i hemmet som kan anslutas till Internet.
  • E-postlänkar: Alla antivirusprogram kommer inte har det lika lätt att kontrollera olika farliga detaljer i e-post. De flesta kommer att kunna hantera det bra, men som du vet kommer det också hela tiden nya attacker och virus på nätet. För att vara säker på att du inte drabbas av det, så ska du aldrig klicka på länkar i mail från platser du inte känner eller litar på.
  • Brandvägg: Detta är förmodligen det ultimata skyddet mot intrång i både privata datorer och hos alla företag. Nu kommer för det mesta en brandvägg inte behöva tänkas på för den privata användaren, då detta är något som kommer att finnas hos din ISP. Dock finns det idag många användare som insett nyttan i att själv skapa en brandvägg med hjälp av extra hårdvara i hemmet.

C++ och Visual Basic

Visual Basic vs C++

För att göra det hela enkelt från start så är dessa två storheter inom programmering två stycken högnivåspråk. Garanterat kommer dessa två att vara något du som arbetar som systemvetare kommer att komma i kontakt med. Egentligen kommer bägge dessa att ha samma funktioner och användningsområden i stort. Det kommer dock att finnas en del områden då det är bättre att göra valet av det ena framför det andra. Här finns det de som kommer påstå att Visual Basic är överlägset, medan andra sällar sig till C++ lägret. Ja, så länge eldarna ryker så kommer båda att användas. Bra är det då du som systemvetare vet att de fungerar bra på olika platser.

Nu kommer det på många plan vara så att Visual Basic i stort sett är helt lika med C++. Då kan det vara ännu svårare att se hur det kan finnas olika läger. Det hela grundar sig precis på allt ditt eget arbete som systemvetare ska innefatta. Det handlar om användarvänlighet. Här tycker en del att det ena är lättare och mera funktionellt, medan andra tycker bättre om det andra. Som systemvetare är det upp till dig att veta vilket programmeringsspråk som fungerar bäst i olika lägen. Detta för att uppnå det resultat gällande funktioner och användarvänlighet som du vill uppnå. I andra fall måste du även möta upp mot en viss standard och säkerhet som krävs. Det kan också vara en anledning till att valet blir ett visst av dessa två.

Gången då valet av Visual Basic är uppenbar

Det finns vassa gånger det inte går, eller att du helt enkelt inte får använda något annat. Här finns det då ett klart och tydligt område där du många gånger måste använda Visual Basic som programmeringsspråk. Detta är när du arbetar med ekonomiska lösningar som har direkta kontakter med banker. I det fallet används Visual Basic som standard, då detta anses vara säkrare för ekonomiska transaktioner. Samtidigt så kommer även en kombination med IIS att vara nödvändig. I det fallet kommer då Visual Basic som programmeringsspråk att vara mera kompatibelt med detta val.

Att använda Python som systemvetare

Vad är programmeringsspråket Python?

Precis som med alla andra programmeringsspråk inom data och IT-världen, så har språket Python också en gudfader. Detta programmeringsspråk skapades och utformades på sent 1980-tal av Guido van Rossum. Här handlar det om ett språk som har ett mycket rikt standardbibliotek, som även kan utökas med hjälp av olika utomstående funktioner. Python kommer att vara ett språk som fungerar på massor av olika plattformar, vilket gör att det med fördelar kan användas då produkter, program och arbetsmiljöer som måste fungera på multipla plattformar ska skapas. Till en början utvecklades Python upp till version 2.6 utan större förändringar. När det sedan kom upp till version 3.0 så är det mycket som skett. Detta har bland annat gjort att Python är mycket vanligt som del i en systemvetares arbete.

Det viktigaste när du använder Python för utvecklingen av ett system som människor ska arbeta i är funktion. Det betyder att du får med alla de essentiella egenskaperna som detta programmeringsspråk kan leverera. Det första i detta fall är objektorientering, vilket är en av de programmeringsparadigmer som gör Python så värdefullt att använda. Andra egenskaper är den funktionella biten vilket då även medför en exakta procedurella rutiner. Användningen av python kommer även att vara mycket effektivt och funktionellt då det handlar om Imperativ programmering. Detta betyder att du som systemvetare kan välja mellan direkt eller imperativ programmering. Här kommer då det senare att visa sig vara ett bättre alternativ i samband med logikprogrammering.

Som systemvetare vet du mera

Om livet som systemvetare rörande Java och Python skulle vara lika enkelt som det låter så skulle allt vara underbart. Jämför detta med att kika på ormar på TV med en kopp kaffe i handen. Då är det förmodligen helt uppenbart att du inte känner till det heller. Hur som helst kommer du som systemvetare känna till att det oftast krävs mera än Python för att klara av ett projekt. Detta med anledning av att det inte finns många system som bygger på eller kan bygga på enbart programmeringsspråket Python. I och med att detta är ett högnivåspråk som fungerar på multipla plattformar, så kommer det dock att vara perfekt att kombinera med andra.

Några som älskar Python är Google och YouTube, som tycker att detta är det perfekta språket att utveckla i. Här finns det ju ingen människa i världen som kommer att kunna säga att de har misslyckats. Hur som helt är Python ett språk där du skriver enstaka skript för olika funktioner i ett system eller en applikation. Om du som systemvetare använder det på detta sätt, kommer du att vara den som får ut det mesta av det bästa. Här handlar det om snabbhet och minimal arbetsinsats, för att få något ”up and running” Detta med anledning av att Python är ett direkt språk där det krävs mycket få steg för att skapa en färdig kod som verkligen fungerar.

Programmeringsspråket Java

Vad är Java

Är du den som inte alls gillar datorer och allt som rör sig inom Informationsteknologi? Ja, i det fallet kommer inte Java att betyda samma saker som för en systemvetare. För dig kan då Java stå för din favoritplats på semestern, då detta även är en ö i den Indonesiska övärlden. I annat fall kan det vara uråldrig slang för en kopp fika, där användandet av detta namn gör att du förvirrar unga människor. För unga datorintresserade upp till systemvetare och programmerare så är idag java ett programmeringsspråk. För att göra en lång historia kort så presenterades Java som ett programmeringsspråk och ett alternativ till C++ redan 1995. En av de stora frontfigurerna bakom detta programmeringsspråk är James Gosling på Sun Microsystems.

Det första namnet på detta språk var D, sedan blev det Oak för att sedan slutligen bära namnet Java. Det första som skapades med denna typ av programmeringsspråk var det operativsystem som fanns i Sun Microsystems datorer. Detta blev förvånansvärt populärt på den tiden detta skapades och användes flitigt. I takt med utvecklingen blev dock med tiden Java något som många ratade då det många gånger ledde till sämre kompatibilitet. Idag har det dock utvecklats till att fungera mycket bättre, vilket har lett till att det är en stor del av många systemvetares vardag. Java är också något som i stort sett alla som använder en dator och internet kommer i kontakt med. Här är det nästan ingen som undgått att se notisen om att Java Runtime måste uppdateras.

Java ur en systemvetares perspektiv

Som systemvetare ser du programmeringsspråket Java som en av dina vänner. Inte ens när något inte fungerar som det ska så blir detta en ovän. Här handlar det om ett språk som är mycket lättdrivet och det inte krävs så komplicerade implementationer i samband med. Anledningen till detta är att det bygger på grunderna i C++, vilket är mycket större och mera komplicerat. I vissa fall kan det dock finnas anledningar att vara försiktigt med appliceringen av Java, då detta kan leda till sämre kompatibilitet som då ger en motsatt effekt rörande de viktiga funktionerna som krävs. Programmeringen som används i Java är byggt på exakta strängar. Här finns det då något som kallas för inteager vilket är den viktigaste strängen i Javaprogrammering.

Som systemvetare använder du i stort sett enbart Java för att interagera med användaren. Här bygger då många gånger programmeringsspråket Java det gränssnitt som möter användaren. I det fallet kallas detta gränssnitt på internationell nivå, och inför alla systemvetare, för ett interface. I det fallet handlar det om den grafiska miljös funktioner som finns framför ansiktet på användaren av ett system. Som systemvetare vill du att Java ska ha funktioner som lätt att känna igen, objektorienterat och enkelt. Här ska det också vara stabilt och säkert samt kunna finnas i såväl portabla som installerade miljöer. När du programmerar i Java kommer du även att använda en kompilator. Detta gör att snabbhet samt en förståelse från den maskin det sitter i uppnås.

Det viktigaste för en systemvetare

Som systemvetare vill du tillföra modern användarvänlighet

Något av det viktigaste inom arbetet som systemvetare är att se sambandet mellan funktion, effektivitet och användarvänlighet. Här handlar det om att vara den som ser till att människor trivs på arbetet och förstår det de gör varje dag. Detta är något du måste uppfylla inför alla som jobbar på en arbetsplats, eller inför alla som köper en produkt du varit med och utvecklat. Efter detta måste du se till chefens och eventuella investerares önskemål. I det fallet gäller det att uppfylla kraven på modern design, moderna funktioner och interaktiva miljöer. Låter detta jobbigt? Ja, kanske det och ändå är detta bara början på vilka kunskaper en systemvetare måste besitta.

Här handlar det om att hela tiden ha koll på allt det nya som kommer, samt att vara den som vet hur det går till att skapa attraktiva miljöer att arbeta inom i det virtuella livet. Nu är det förvisso inte bara inom det virtuella livet en systemvetare kan arbeta. Här kan det även handla om slutna platser såsom exempelvis Intranät. För att uppfylla de krav som ställs för användarvänliga moderna arbetsmiljöer eller produkter kommer du som systemvetare att arbeta mycket inom områdena AI och UX, vilka är de som måste smälta samman för att allt ska fungera.

Vad är AI och UX?

I detta fall ska det börjas med att förklaras vad AI är. Detta är något som är en förkortning av Artificiell Intelligens. Nu tror du genast att det handlar om att du ska sälja flygbiljetter till marsmänniskor, för att sedan kidnappa dem och koppla in dem som kretsar i arbetsplatsens datorer för att göra dessa smartare. Nej, så korkad är du nog inte. Att AI står för skapandet av intelligenta maskiner är den rätta tankegången. Som systemvetare har du dock större kunskaper och känner väl till att det är du som skapar denna intelligens. När det gäller AI inom området systemvetenskap så handlar detta helt enkelt om att applicera ett intelligent beteende i de datorer och datorprogram du arbetar med.

Nu är det dock så avancerat att det inte räcker med att bara ha en intelligent dator och ett intelligent program. Kommer de människor som arbetar med dessa datorer och program vara intelligenta nog att förstå sig på dem? Ja, här kan du vara dum och säga att dessa människor ska ha utbildning för detta arbeta precis som du måste ha. Tyvärr leder detta till att du inte blir långlivad som systemvetare på en arbetsplats. Här handlar det om att applicera en instruktion runt AI. Detta utförs genom att applicera ett grafiskt gränssnitt eller med andra ord en användarmiljö. Det är här UX kommer in som står för användarupplevelse. Skapar du en enkel och funktionell sådan tillsammans med bra och moderna funktioner? Ja, då är du en systemvetare av hög klass.

Termer som en systemvetare bör känna till

Inom alla yrken kommer det att finnas olika saker som är speciella för de som jobbar inom området. I det allra flesta fall så handlar detta om olika ord och termer som används. Här handlar det då om något som går över det dagliga svenska språket. Dessa olika termer kommer förmodligen också inte alls att vara på svenska, utan mest förekommande i datorvärlden och för en systemvetare är att dessa är på engelska. Hur som helst finns det några olika termer som är viktigare än andra och som alla systemvetare kommer att veta vad de betyder och står för.

De vanligaste termerna för en systemvetare

  • Algoritm: Att ha kännedom om vad en algoritm är och hur dessa fungerar, är det absolut viktigaste för en systemvetare. När det gäller en algoritm så är detta en exakt beskrivning som är metodiskt faktabaserad. Detta då i form av att det är en beskrivning på hur det går till att lösa ett problem. Att problem är systemvetarens vardag vet du redan, och detta är helt enkelt verktyget som finns för att lösa det problem som uppstått.
  • Topologisk ordning: När du hör topologisk ordning så är det lätt att dra tankarna till någon form av sortering. Detta är precis vad det handlar om. Här handlar det om en topologisk sortering vilket grundar sig på ordningen av de noder som finns i en acyklisk graf. I detta fall handlar det om en stigande ordning, vilket betyder att lägsta noden kommer först i ordningen för att sedan placera de andra i ett stiga led baserat på värdet av dessa.
  • Trie: Denna term står för ett så kallat digitalt träd. Helt enkelt handlar det om ett sätt att beskriva olika funktioner så att de blir förstådda på papper innan de implementeras eller används i verkligheten. Här kan det också vara så att detta är en ritning av ett systems funktion som redan finns, vilken måste vidareutvecklas för att kunna göras mera användarvänlig. Ibland används också det som kallas för Radix Tree eller Prefix Tree.
  • Abstrakt Datatyp:
  • Huffman-kodning: Detta är en typ av en datakomprimeringsalgoritm som faktiskt uppfanns redan 1952 av en man med samma efternamn. Denna kodning bygger på frekvenser. Detta betyder att denna kodning byter ut det som kan ses mot sekvenser och tecken samt koder av olika längd, vilket då motsvarar en viss frekvens som kan avkodas. Här finns det statisk kodning och adaptiv kodning. Denna typ av komprimeringskod är den vanligaste som används när programmering i C samt C++ utförs.