Termer som en systemvetare bör känna till

Inom alla yrken kommer det att finnas olika saker som är speciella för de som jobbar inom området. I det allra flesta fall så handlar detta om olika ord och termer som används. Här handlar det då om något som går över det dagliga svenska språket. Dessa olika termer kommer förmodligen också inte alls att vara på svenska, utan mest förekommande i datorvärlden och för en systemvetare är att dessa är på engelska. Hur som helst finns det några olika termer som är viktigare än andra och som alla systemvetare kommer att veta vad de betyder och står för.

De vanligaste termerna för en systemvetare

  • Algoritm: Att ha kännedom om vad en algoritm är och hur dessa fungerar, är det absolut viktigaste för en systemvetare. När det gäller en algoritm så är detta en exakt beskrivning som är metodiskt faktabaserad. Detta då i form av att det är en beskrivning på hur det går till att lösa ett problem. Att problem är systemvetarens vardag vet du redan, och detta är helt enkelt verktyget som finns för att lösa det problem som uppstått.
  • Topologisk ordning: När du hör topologisk ordning så är det lätt att dra tankarna till någon form av sortering. Detta är precis vad det handlar om. Här handlar det om en topologisk sortering vilket grundar sig på ordningen av de noder som finns i en acyklisk graf. I detta fall handlar det om en stigande ordning, vilket betyder att lägsta noden kommer först i ordningen för att sedan placera de andra i ett stiga led baserat på värdet av dessa.
  • Trie: Denna term står för ett så kallat digitalt träd. Helt enkelt handlar det om ett sätt att beskriva olika funktioner så att de blir förstådda på papper innan de implementeras eller används i verkligheten. Här kan det också vara så att detta är en ritning av ett systems funktion som redan finns, vilken måste vidareutvecklas för att kunna göras mera användarvänlig. Ibland används också det som kallas för Radix Tree eller Prefix Tree.
  • Abstrakt Datatyp:
  • Huffman-kodning: Detta är en typ av en datakomprimeringsalgoritm som faktiskt uppfanns redan 1952 av en man med samma efternamn. Denna kodning bygger på frekvenser. Detta betyder att denna kodning byter ut det som kan ses mot sekvenser och tecken samt koder av olika längd, vilket då motsvarar en viss frekvens som kan avkodas. Här finns det statisk kodning och adaptiv kodning. Denna typ av komprimeringskod är den vanligaste som används när programmering i C samt C++ utförs.